Qubey is a company, mainly focused on logistics and freight forwarding segment 

Into our scope there belong EU-countries, with specialisation in German-speaking countries, Benelux and MIddle European countries ( SK, CZ, PL, HU ). In regards to care about free trucks we are focusing on "solo" trucks, that means the ones with maximal payload up to 12t. Naturally, we will be pleased to take care also about other types of trucks ( like sprinters, roadtrains, etc... ). Within a middle-term horizon we plan to establish our own truck fleet

In our daily-work, we follow criteria resp. values below:

1.) Communication - as a base element of serious cooperation. Using of English and German language, immediate solution of arised issues and situations, regular informing of clients about the transport status - that´s a standard, with which can our clients count

2.) Reliability -  we place emphasis on a careful selection of all our partners, timely payment of the received invoices and on the high-level service, covered by permanent support in case of all arising problems or questions

3.) Respectability - our main goal is to integrate our company into the market and to build its good reputation. We don´t want to become a kind of corporation with huge revenue overnight at the expense of loosing quality or by targeted reducing of prices. Qubey wants to be a reliable brand, ensuring the fast and effective transport of goods for their submitters and fair prices for the forwarders


Do you want to convice yourself of our qualities? Don´t hesitate to contact us anytime!

Sincerely Yours - Qubey s.r.o.

Über uns

Qubey s.r.o. ist ein Unternehmen, das hauptsächlich die Spedition- und Logistikdienste anbietet.

Aus geographischer Perspektive besorgen wir das Warentransport innerhalb der EU, vor Allem zwischen deutschprachigen Ländern und MItteleuropa. Parallel betreuen wir die Frachtführer mit leeren Fahrezugen - mit Fokussierung auf LKWs mit Nutzlast von 3 bis 12 Tonnen. Die Anfragen bezugnehmend anderer Fahrzeuge ( Sprinters, LKWs über 12t usw. ) werden aber auch gerne angenommen. Mittelfristig planen wir auch mit eigenem Führpark zu verfügen.

Bei der täglichen Arbeit befolgen wir diese Kriterien bzw. Werte:


1.) Kommunikation - als eine allgemeine Grundlage für eine seriöse Zusammenarbeit. Kenntnis von fremden Sprachen, umgehende Lösung der entstandenen Probleme bzw der besonderen Situationen, permanente Informierung der Kunden über den Stand des Transports - das ist der Standart, mit welchem unsere Kunden immer rechnen können.

2.) Zuverlässigkeit - wir fokussieren uns auf die sorgfältige Auswahl unserer Geschäftspartner, rechtzeitige Bezahlung von einkommenden Rechnungen sowie auf großartigen Kundenservice, verbindet mit ständiger Unterstützung bei auftretenden Problemen bzw Fragen.

3.) Achtbarkeit - unser Ziel ist, unser Unternehmen in den Transportmarkt zu integrieren und gute  Reputation zu erlangen. Wir wollen keine große Korporation über Nacht auf Kosten der Qualität oder durch gezielte Reduzierung der Preise werden. Qubey will eine Marke werden, an welche sich die Kunden jederzeit verlassen können, welche den Transportanbietern schnelle sowie effektive Lösungen gewährleistet und den Frachtführer faire Preise für ihre Dienste anbietet.


Überzeugen Sie sich über unsere Qualität. Kontaktieren Sie uns sofort!

Mit freundlichen Grüßen - Qubey s.r.o.


O nás

Qubey s.r.o. je spoločnosť, prioritne orientovaná na poskytovanie špedičných a logistických služieb

V rámci prepravy tovarov a vyťažovania vozidiel sa z geografického hľadiska zameriavame hlavne na strednú a západnú Európu.  Našou hlavnou špecializáciou sú nemecky hovoriace krajiny, Benelux a krajiny V4. Čo sa týka vyťažovania vozidiel, našou cieľovou skupinou sú predovšetkým vozidlá s nosnosťou do 3,5t.

Pri poskytovaní špedičných a logistických riešení pre zadávateľov prepráv ( výrobné firmy, súkromné osoby, sťahovanie a iné ) neexistujú žiadne obmedzenia. Qubey pre Vás nájde vždy optimálne riešenie s férovou cenou.


Pri našej práci sa riadime nasledovnými kritériami, resp. hodnotami:


1.) Komunikácia - ktorá je základným predpokladom serióznej spolupráce. Znalosť anglického a nemeckého jazyka, bezodkladné riešenie vzniknutých problémov a situácií, stále informovanie klientov o priebehu prepravy - to je štandard, s ktorým môžu naši zákazníci rátať

2.) Zodpovednosť - kladieme dôraz na starostlivý výber partnerov, včasnú splatnosť faktúr a vysokú úroveň zákazníckeho servisu, spojenú s permanentnou podporou pri akýchkoľvek otázkach a problémoch

3.) Serióznosť - po počiatočnom adaptovaní sa na dopravnom trhu je našou prioritou naďalej budovať dobré meno našej spoločnosti, poskytovať výnimočný servis tuzemským ako aj zahraničným klientom.  Qubey chce byť značkou, na ktorú sa naši zákazníci budú môcť vo všetkých ohľadoch spoľahnúť, partnerom, ktorý zabezpečí zadávateľom rýchlu, efektívnu a spoľahlivú prepravu ich tovarov a prepravcom prijateľné ceny za ich služby


Radi Vás presvedčíme o našich kvalitách. Neváhajte nás kontaktovať!

S úctou - Qubey s.r.o.